PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Maryland   MIASTO: Baltimore

Parafia św. Kazimierza w Baltimore
St Casimir Parish, Baltimore

Parafia pw. św. Kazimierza powstała w dzielnicy Canton na południowo-wschodnim wybrzeżu Baltimore, 3 km na wschód od centrum miasta, gdzie zlokalizowane były różnego typu fabryki należące do Canton Company (walcownie, cegielnie, huty) oraz doki. Polacy zasiedlali dzielnicę od lat 70. XIX w., obok Walijczyków, Irlandczyków i Niemców.

Wspólnota została zorganizowana dla wiernych zamieszkujących w znacznej odległości od macierzystego kościoła św. Stanisława Kostki. Starania o zbudowanie nowej świątyni rozpoczął w 1900 r. ks. Tomasz Morys, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki. W 1902 r. nabył ziemię od Canton Company między Kenwood St., Lakewood St. i O’Donnell St. 9 listopada 1902 kanonicznie erygowano filię parafii pw. św. Stanisława Kostki, która w takiej formie funkcjonowała do 1904 r., administrowana przez wikariuszy (ks. Karola Kotlarza i ks. Franciszka Wszołka). W tym roku została wyodrębniona jako samodzielna jednostka. Nowa parafia otrzymała wezwanie św. Kazimierza.

Zabudowania parafialne zlokalizowano pomiędzy Kenwood St., Lakewood St. i O’Donnell St. w odległości 1,5 km na południowy wschód od parafii św. Stanisława Kostki i w pobliżu innych wspólnot, polskich i innych narodowości.

W momencie odłączenia od parafii św. Stanisława Kostki wspólnota w 1906 r. liczyła 280 rodzin (ok. 1200 osób). Ich liczba szybko rosła i w latach 20. wynosiła 5000 osób. W kolejnej dekadzie było 5300 parafian.

Po II wojnie światowej rozpoczął się odpływ wiernych z parafii. Brakuje danych dotyczących liczebności w kolejnych dekadach. Charakter polski parafii w tym czasie zaczął się zacierać, od lat 60. odprawiano msze w języku polskim i angielskim.POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 423-434


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×