PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Illinois   MIASTO: Chicago

Parafia św. Józefa w Chicago
St Joseph Parish, Chicago

Parafię pw. św. Józefa zorganizowano w Town of Lake (zwanej również Lake Township), miejscowości graniczącej od południowego zachodu z Chicago. Jej granice wyznaczały: od północy 39th St., od wschodu – Sate St. (Crawford St.), od południa – 87th St., od zachodu – Harlem Ave. W 1889 r. została włączona w obręb miasta jako dzielnica Back of the Yards. Oprócz Polaków, miejsce to zasiedlali Irlandczycy, Niemcy, Słowacy, Czesi oraz Litwini.

Polscy imigranci tłumnie zasiedlali Town of Lake z uwagi na możliwość znalezienia pracy na tym silnie zindustrializowanym terenie, głównie w rzeźniach i zakładach przetwórstwa mięsnego Union of Stock Yards. Najbliższą polską parafią była oddalona ok. 5 km na północny wschód wspólnota Matki Bożej Nieustającej Pomocy (→).

28 marca 1886 osadnicy (w tym Ignacy Chałkowski, Jan Żuławski, Teofil Krusiński, August Radtke) założyli Towarzystwo Bratniej Pomocy św. Józefa dla Polaków w Town of Lake. Zwrócili się do ks. Jana Radziejewskiego z parafii św. Wojciecha (→) o pomoc w uzyskaniu zgody na utworzenie nowej parafii. Wkrótce bp Patrick Feehan pozwolił zorganizować parafię i zakupić grunty. Wspólnotą w tym czasie opiekował się ks. Jan Żyła (Zylla) z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, potem na stanowisko proboszcza powołano ks. Stanisława Nawrockiego. Do 1889 r. funkcjonowała jako filia parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bridgeport.

W momencie powstania była największą parafią w USA pod względem terytorium, które rozciągało się od płynącego w Town of Lake Bubbly Creek (odnogi rzeki Chicago) aż po St Louis w Missouri (odległość 450 km). Od zachodu granicą parafii była równocześnie granica Chicago (Town of Lake), od wschodu – brzegi jeziora Michigan. Okolice kościoła od jego tytułu nazywano Józefowem.

Na początku XX w. nastąpił podział parafii św. Józefa poprzez wyodrębnienie nowych polskich wspólnot w Back of the Yards – pw. św. Jana Bożego (→) (1906) z granicą na Ashland Ave. i Najświętszego Serca Pana Jezusa (1910) z granicą na 47th St. Oprócz tego, w dzielnicy funkcjonowały parafie innych grup etnicznych (litewska św. Krzyża, słowacka św. Michała Archanioła) i parafia terytorialna św. Róży z Limy.

Nie ma danych informujących o liczbie parafian na początku funkcjonowania wspólnoty. W 1907 r. liczyła 1100 rodzin. W 1915 r. było 1500 rodzin, 500 osób samotnych i 1000 dzieci. Brakuje również danych, jeśli chodzi o późniejsze dekady. W latach 60. i 70. na skutek zamknięcia Union of Stock Yards miały miejsce zmiany etniczne w parafii – rozpoczął się odpływ Polaków, których miejsce zajęła ludność hiszpańskojęzyczna. W 1970 r. liczyła 1650 rodzin, w 1980 – 950 zarejestrowanych i 300 niezarejestrowanych; w 1990 – 550 zarejestrowanych i 500 niezarejestrowanych.

Józefowo uniknęło jednak losu pozostałych parafii w Back of the Yards, zamkniętych na skutek reorganizacji archidiecezji. Przejęło natomiast terytorium zamkniętej w 1990 r. parafii pw. św. Róży z Limy. W 1993 r. w parafii istniało 875 rodzin zarejestrowanych i 500 niezarejestrowanych. W 1998 r. kościół otrzymał tytuł Shrine of St Joseph – Patron of Family Life. Obecnie w parafii sprawowane jest duszpasterstwo w języku hiszpańskim, polskim i angielskim.POLISH CATHEDRALS Tom I, strony 189-204


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×