PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Illinois   MIASTO: Chicago

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero
Our Lady of Czestochowa Parish, Cicero

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej powstała w miejscowości Hawthorne (Cicero), położonej przy zachodniej granicy Chicago, na terenie której znajdowały się kamieniołomy Dolese & Shepherd, a Western Electric Company wybudowało fabrykę, w której zatrudnienie znaleźli emigranci. Polacy zasiedlający od końca XIX w. miasteczko przeważali w składzie narodowościowym nad Niemcami i Czechami, którzy zajmowali jedynie kilka ulic.

Najbliższy polski kościół św. Wojciecha w Chicago znajdował się w odległości ponad 8 km od Cicero (od 1890 r. od św. Kazimierza o ponad 5 km), stąd też dotarcie na niedzielną mszę św. przez Polaków zamieszkujących Hawthorne było utrudnione, a codzienne uczęszczanie do parafialnej szkoły niemożliwe. Jedynym katolickim kościołem w mieście był niemiecki pw. św. Dionizego. W marcu 1892 r. na zebraniu polskich osadników z Cicero, których liczba w tamtym momencie wynosiła 86 rodzin i 100 osób samotnych, dyskutowano na temat kształtu przyszłej parafii. Na czele akcji organizacyjnej stanęli: Antoni Łuczak, Jan Szajek, Teofil Klemund, Antoni Boch, Franciszek Maciejewski, Marcin Kawczyński, Szczepan Bartoszek, Ludwik Gryszczyński, Jan Zalewski, Jan Psyk. Przedsięwzięciu patronował ks. Franciszek Król z Kazimierzowa, który już wcześniej podnosił tę ideę. W 1893 r. zakupionych zostało 6 parceli przy Linden Ave. (dziś 49th Ave.) i 30th St., do władz archidiecezjalnych wysyłano delegacje prosząc o pozwolenie na prowadzenie duszpasterstwa po polsku, które zostało udzielone w 1895 r. Ks. Kazimierz Słonimski został organizatorem nowej parafii, której początek datuje się na 30 maja 1895.

Zabudowania parafialne zostały zlokalizowane przy 30th St. i Linden Ave. Do 1911 r. była jedyną polską parafią w miejscowości, gdyż w tym roku erygowano kolejną wspólnotę – pw. św. Walentego. W 1919 r. w pobliżu kościoła działały również inne wspólnoty: czeska Najświętszej Maryi Panny ze Świętej Góry, litewska św. Antoniego, irlandzka św. Atrakty (1904) oraz Mary Queen of Heaven (1911).

Liczebność parafii rosła, w początkach XX w. należało do niej 240 rodzin, a do szkoły uczęszczało 230 uczniów. W 1905 r. było to 1200 wiernych, w 1918 – 4000, 1920 – 800 rodzin, w tym 900 uczniów, co czyniło ją jedną z największych parafii w archidiecezji Chicago w tym czasie. Pod koniec II wojny światowej parafia liczyła 1600 rodzin. W latach 70. XX w. do Cicero zaczęła masowo napływać ludność hiszpańskojęzyczna.

W 1990 r. w parafii było 1350 rodzin. Zróżnicowanie etniczne sprawiło, że msze sprawować zaczęto w trzech językach: po polsku, angielsku i hiszpańsku, a do kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej dołączono wizerunek Matki Boskiej z Guadalupe. Parafia w latach 90. pozostawała jedyną z polskim duszpasterstwem po zachodniej stronie Chicago. Liczebność wiernych wynosiła 1350 rodzin, a do szkoły parafialnej uczęszczało 240 dzieci. Od 1997 r. rozpoczęto prowadzenie regularnego duszpasterstwa w języku hiszpańskim przy współpracy z ojcami paulinami.

Parafia kultywuje religijne tradycje polskie i latynoamerykańskie, czego dowodzą liczne nabożeństwa, np. ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej i Matki Boskiej z Guadalupe.POLISH CATHEDRALS Tom I, strony 395-408


POŁOŻENIE NA MAPIE GOOGLE

WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×