PORTAL POLONII





POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL







STAN USA: Nowy Jork   MIASTO: Buffalo

Parafia Bożego Ciała w Buffalo
Corpus Christi Parish, Buffalo

Parafia pw. Bożego Ciała, siódma polska parafia w Buffalo, powstała we wschodniej części miasta, w polskiej dzielnicy East Side (→ Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buffalo).

Parafia powstała w odpowiedzi na szybko rosnącą liczbę Polaków przybywających do wschodniej części Buffalo. Decyzją bpa Jamesa E. Quigleya zadanie zorganizowania nowej wspólnoty powierzono ojcom franciszkanom konwentualnym i Jackowi Fudzińskiemu OFMConv, który nabył kilkanaście działek przy Kent St. i Clark St. Parafię erygowano 22 maja 1898. Pierwsza kaplica funkcjonowała w budynku dawnego sklepu przy ulicach Clark i Kent.

Zabudowania parafialne zlokalizowano na rogu Clark St. i Kent St., jej granice wyznaczały Fillmore Ave., Broadway Ave. i Belt Line St. Na terytorium parafii znajdował się klasztor ojców Franciszkanów Konwentualnych pw. św. Antoniego należący do Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, a od 1906 r. – Polskiej Prowincji św. Antoniego Padewskiego, który był również siedzibą prowincjała. Parafia sąsiadowała z polskimi wspólnotami – pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wojciecha.

W momencie utworzenia do parafii należało 650 rodzin (3550 osób) pochodzących z sąsiednich, lecz przeludnionych wspólnot. Ich liczba szybko wzrastała, wynosząc w 1900 r. 820 rodzin, w 1901 – 1078, w 1912 – 7000 wiernych. W 1928 r. na skutek budowy linii kolejowej biegnącej przez terytorium parafii wyburzono ok. 300 domów, wymuszając na mieszkańcach migrację. Pozostało 2000 rodzin.

W 1948 r. parafia liczyła 1750 rodzin. Nie ma danych dotyczących liczebności wspólnoty w kolejnych latach.



POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 243-260


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW










COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.



×