PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Illinois   MIASTO: Chicago

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Chicago
St Mary of the Angels Parish, Chicago

Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej, piętnasta polska wspólnota w Chicago, założona została na Bucktown („Kozie Prery”), dzielnicy położonej w północno-zachodniej części Chicago (West Town i Logan Square) (→ Parafia św. Jadwigi w Chicago).

Na zebraniu komitetu parafialnego św. Stanisława Kostki w odpowiedzi na pytanie dotyczące przeludnienia parafii, podjęto decyzję o jej podziale i budowie nowej wspólnoty. Abp Patrick Feehan udzielił zgromadzeniu zmartwychwstańców zezwolenia na jej utworzenie. Do znalezienia miejsca pod nowy kościół w dzielnicy wyznaczeni zostali ks. Andrzej Spetz CR i ks. Franciszek Gordon CR. 30 listopada 1898 zakupiono plac obok Paulina St. i Wood St., Bloomingdale Road i Clybourn Place (96 działek), pomiędzy parafiami św. Stanisława Kostki (→) i św. Jadwigi (→). Wkrótce potem 48 działek sprzedano, zysk przeznaczając na budowę parafialnej infrastruktury. 22 listopada 1898 abp Feehan wydał pozwolenie na założenie parafii, 18 stycznia 1899 przeniesiono tytuł jej własności gruntowej na ks. Spetza. W tym czasie został zaciągnięty kredyt z banku na kupno gruntu, poręczony przez abpa Feehana i ks. Gordona, jako przyszłego proboszcza. 12 lutego 1899 komitet organizacyjny nowej parafii, podczas zebrania w hali Stanisławowa wybrał projekt budynku kościoła autorstwa Henry’ego Schlacksa. Miesiąc później odbyło się zebranie członków przyszłej wspólnoty, liczącej wówczas 52 wiernych, podczas którego powołano Towarzystwo Matki Bożej Anielskiej.

Zabudowania zlokalizowano przy North Hermitage Ave. i Bloomingdale Road. Granice parafii przy jej ustanowieniu wyznaczały: North Ave. (od południa), Hermitage Ave. (od północy), rzeka Chicago (od wschodu), brak granicy od zachodu. Odległość od macierzystego kościoła św. Stanisława Kostki wynosiła ok. 2 km. Obszar parafii przez pierwsze kilkadziesiąt lat funkcjonowania nazywano Marianowem, które od północy sąsiadowało z Jadwigowem (→ Parafia św. Jadwigi w Chicago), od północnego wschodu z Jozafatowem (→ Parafia św. Jozafata w Chicago), od południa ze Stanisławowem. W niewielkiej odległości od kościoła działały parafie innych narodowości: irlandzka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie i litewska św. Michała.

W momencie utworzenia parafii przynależało do niej 257 rodzin. Na początku XX w. liczyła 506 rodzin, których liczba szybko rosła, w 1904 r. były to 1042 rodziny, w 1906 – 1160, w 1912 – ok. 1200 rodzin. W latach 20. XX w. parafię zamieszkiwało ok. 1600 rodzin, co czyniło wspólnotę Marianowa jedną z największych w Chicago. W latach 60. zmniejszyła się liczba parafian i uczniów szkoły (o jedną trzecią) w wyniku budowy Kennedy Expressway, która wymusiła zmianę miejsca zamieszkania na wielu parafianach.

W 1978 r. nastąpiła konsolidacja irlandzkiej parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie z parafią Matki Bożej Anielskiej. Rozpoczął się napływ hiszpańskojęzycznych wiernych zaproszonych do nowej parafii przez archidiecezjalne władze. W 1980 r. struktura liczącej 1100 rodzin parafii przedstawiała się następująco: 70 procent wiernych było pochodzenia polskiego, zaś 30 procent – latynoamerykańskiego. Brakuje natomiast dokładnych danych dotyczących liczebności parafian.POLISH CATHEDRALS Tom I, strony 295-314


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×