PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Michigan   MIASTO: Detroit

Parafia św. Jadwigi w Detroit
St Hedwig Parish, Detroit

Parafia pw. św. Jadwigi, ósma polska parafia w Detroit i trzecia w Southwest Side, powstała w 1903 r. dla Polaków zamieszkujących tereny na południe od Michigan Ave., przynależące do przeludnionej wówczas parafii św. Franciszka z Asyżu (→). Byli to głównie emigranci z Małopolski, pracujący jako robotnicy w fabrykach.

Przedstawiciele emigrantów odbywali spotkania w domach Michała Wójcika i Franciszka Kwilosa dotyczące powołania nowej wspólnoty. Utworzono komitet organizacyjny w składzie: Jacob Kronk, John Kos, Joseph Kudron, Michael Wojcik, Lawrence Nizinski i Joseph Lula, reprezentujący ok. 300 rodzin, które wystąpiły z prośbą do biskupa o utworzenie kolejnej polskiej parafii. Po początkowych wahaniach związanych z ewentualnymi trudnościami utrzymania jej przez niskopłatnych robotników, w kwietniu 1903 r. zgoda została udzielona. Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii mianowano ks. Jana Muellera, wykładowcę Seminarium Duchownego Świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake.

Parafia powstała 2 km na zachód od wspólnoty św. Kazimierza i 1,2 km na południe od wspólnoty św. Franciszka z Asyżu. Kościół zbudowano przy Junction St. pomiędzy ulicami Norton i Rollins, przemianowanymi z inicjatywy radnego Johna Kronka na St Hedwig St. i Konkel St. Granice parafii wyznaczały od wschodu: West Grand Blvd, od zachodu: Gilbert St., od północy: Michigan Ave., od południa Jefferson Ave. Teren kościoła od jego wezwania nazywano Jadwigowem.

W momencie utworzenia parafia liczyła ok. 300 rodzin. W drugiej dekadzie XX w., w wyniku wzmożonego napływu polskich imigrantów do Detroit, ich liczba przekroczyła 1000; w 1940 r. wynosiła 1100, w 1948 – 1500. W latach 50. była jedną z największych polskojęzycznych parafii w Stanach Zjednoczonych.POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 107-124


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×