PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: WISCONSIN   MIASTO: Milwaukee

Parafia św. Jozafata w Milwaukee
St Josaphat Parish, Milwaukee

Parafia pw. św. Jozafata, piąta polska parafia w Milwaukee, powstała w południowej części South Side (obecnie Lincoln Village). Mieszkający tam Polacy byli pracownikami odlewni, garbarni i fabryk. Z biegiem lat teren ten zyskał miano najbardziej katolickiego w całym Milwaukee z racji na liczbę działających tam kościołów.

W latach 80. XIX w. polska społeczność w Milwaukee stale powiększała się. Pierwsza polska parafia w mieście pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (→) była przeludniona do tego stopnia, że zdecydowano o jej podziale. Inicjatorem i organizatorem nowej wspólnoty był wikariusz ks. Wilhelm Grutza, który w 1888 r. po uzyskaniu wymaganych pozwoleń od arcybiskupa przystąpił do budowy kościoła. Nowa wspólnota zajęła południowe tereny Stanisławowa. Jej społeczność stanowili Polacy pochodzący głównie z zaboru pruskiego.

Zabudowania parafialne znajdują się na rogu 6th St. i Lincoln Ave., 1 km na południe od kościoła św. Stanisława i 1,5 km od kościoła św. Jacka (1884). W 1908 r. w pobliżu powstała kolejna parafia – pw. św. Wojciecha. Północną granicę wyznaczała prawdopodobnie Lincoln Ave. W 1907 r. 1,5 km na południe erygowana została parafia św. Jana Kantego, a 1,5 km na południowy zachód św. Marii Magdaleny. W 1926 r. 2,5 km na południe zorganizowano parafię św. Heleny. Teren parafii św. Jozafata od jej wezwania nazywano Jozafatowem.

Na początku społeczność parafialną tworzyło 317 rodzin. Rok później ich liczba wzrosła do 1003. Na początku XX w. Jozafatowo było największą parafią w Milwaukee, liczącą 12 tys. wiernych. Taki stan utrzymał się również w kolejnej dekadzie, co roku udzielano wtedy ok. 500 chrztów. Brakuje danych na temat liczebności parafian w kolejnych dekadach. W latach 60. rozpoczęto budowę trasy Interstate 94 – jej przebieg wyznaczono przez teren parafii, w wyniku czego 450 rodzin zmuszonych zostało do zmiany miejsca zamieszkania. W latach 70. i 80. rozpoczął się odpływ młodszych generacji parafian, a ich miejsce zajęli przedstawiciele innych grup etnicznych. Z czasem parafia zatraciła swój narodowy charakter.POLISH CATHEDRALS Tom I, strony 55-72


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×