PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Nowy Jork   MIASTO: Cleveland

Parafia św. Kazimierza Królewicza w Cleveland
St Casimir Parish, Cleveland

Parafia pw. św. Kazimierza Królewicza, trzecia polska parafia w Cleveland, powstała w północnej części miasta, w dzielnicy St Claire Superior, położonej pomiędzy liniami kolejowymi a brzegiem jeziora Erie. Pod koniec XIX w. był to teren o charakterze wiejskim, na którym jednak szybko powstawały kolejne fabryki, czemu sprzyjała bliskość rzeki i ciągów komunikacyjnych.

Społeczność dzielnicy tworzyli Słoweńcy, Litwini i Polacy (od 1878 r.), których osiedle określano mianem „na Poznaniu”.

Parafia powstała w odpowiedzi na przeludnienie pierwszej wspólnoty w mieście pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (→). Nowo przybywający osiedlali się w znacznej odległości od kościoła św. Stanisława, w północnych rejonach parafii. Zgody na utworzenie nowej wspólnoty udzielił diecezjalny wikariusz generalny ks. Felix Boff w grudniu 1891., a odpowiedzialnym za to zadanie uczynił ks. Benedykta Rosińskiego z oddalonej o 30 km parafii w miejscowości Berea. W 1893 r. pierwszym stałym proboszczem został dotychczasowy wikariusz kościoła św. Stanisława, ks. Piotr Cerweny, z pochodzenia Czech. Od tego momentu parafia św. Kazimierza stała się jednostką samodzielną, a nie kościołem misyjnym.

Zabudowania parafialne zlokalizowano na terenie znajdującym się przy ulicach Pulaski, Kossuth i Sowinski, podarowanym przez Josepha Hoffmana. W odległości 2 km na zachód działała słoweńska parafia św. Wita, będąca największą wspólnotą tej grupy narodowościowej w Cleveland i Stanach Zjednoczonych. W pobliżu kościoła św. Kazimierza Królewicza powstały parafie należące do Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego pw. Dobrego Pasterza i Świętej Trójcy. Obecnie jest personalną parafią dla wszystkich Polaków zamieszkujących miasto. Okolice kościoła od jego wezwania nazywano Kazimierzowem.

Brakuje informacji na temat liczebności parafian Kazimierzowa.POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 299-312


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×