PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Illinois   MIASTO: Chicago

Parafia Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego pw. Wszystkich Świętych w Chicago
All Saints Parish, Chicago

Parafia pw. Wszystkich Świętych, niezależna od Kościoła katolickiego, powstała w północno-zachodniej dzielnicy Chicago – Bucktown, wchodzącej w obręb tzw. Polish Downtown. Początki parafii All Saints wiążą się z kryzysem i tendencjami do uniezależniania się Polaków – organizujących i finansujących własne parafie – od amerykańskich władz kościelnych.

Niechęć do zmartwychwstańców i proboszcza parafii św. Jadwigi (→), ks. Józefa Barzyńskiego, wywołana usunięciem trzech wikariuszy, w tym ks. Antoniego Kozłowskiego, niskimi zdolnościami kaznodziejskimi, złym zarządzaniem finansami parafii zrzeszonych głównie w Towarzystwie św. Józefa – wzbudziła u części parafian chęć wprowadzenia zmian. W lutym 1895 r. doszło do incydentu, kiedy niektórzy parafianie – przeciwnicy dotychczasowego proboszcza zaatakowali plebanię w celu zlinczowania ks. Barzyńskiego. Usiłujących opanować sytuację policjantów napastnicy osypywali pieprzem, stąd zajście to nazwano potem „pepper riots”. Wydarzenia te wpisały się w panujący wówczas trend uniezależniania się parafii od władzy kościelnej z tej racji, iż parafianie jako fundatorzy wspólnot chcieli zachować możliwość zarządzania nimi, zwłaszcza w aspekcie finansowym. Kościół decyzją władz archidiecezji pozostawał zamknięty przez kilka tygodni, kiedy dokonano jego otwarcia i przywrócono pod zarząd zmartwychwstańców, z ks. Eugeniuszem Sedlaczkiem jako proboszczem. Konflikt nie został jednak zażegnany i kościół ponownie zamknięto. Wytoczono proces biskupowi Chicago w sprawie tytułu własności zabudowań parafialnych, do której poczuwali się parafianie, jednak sąd oddalił ich skargę. Wobec braku możliwości prowadzenia dalszej walki o zarząd Jadwigowem, grupa niezadowolonych wiernych odłączyła się od parafii formując własną, niezależną wspólnotę pod kierownictwem ks. A. Kozłowskiego, który został ekskomunikowany. Spotkanie założycielskie odbyło się 20 kwietnia 1895, kiedy ustalono również, że tytuł własności nowej wspólnoty będzie należał do parafian, oraz że sami będą wybierać proboszcza. W skład komitetu założycielskiego weszli: Teofil Peta, Józef Kowaczek, Jan Pohmasz, Jakub Dziewior, Peter P. Block, Julius Gordon, Francis Krawcowicz, Joseph Bether, Francis Stroik, Stanley Janicki, Francis Piszczek. W pierwszej fazie działalności wspólnoty nabożeństwa odbywały się w tymczasowej kaplicy zorganizowanej w prywatnym domu. Powołanie niezależnej parafii Wszystkich Świętych było jednym z etapów powstawania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Ks. Kozłowski został ekskomunikowany przez abpa Patricka Feehana 27 września 1895 i przez papieża Leona XIII 29 czerwca 1898.

Centrum parafii zlokalizowano przy Dickens Ave., w pobliżu Ashland Ave. i Milwaukee Ave., w odległości 800 m od kościoła Matki Bożej Anielskiej (→), 400 m od kościoła św. Jadwigi (na wschód), w centrum polskiej dzielnicy. Kościół znajdował się w tym miejscu aż do 1993 r., kiedy decyzją wspólnoty został przeniesiony do kaplicy na parafialnym cmentarzu przy Higgins Ave. i River Road, a budynek sprzedano. Obecnie należy do protestanckiego Covenant Presbyterian Church.

W momencie powstania parafia liczyła kilkaset do tysiąca rodzin; w 1896 r. – 600 rodzin. W latach 30. liczebność przekroczyła tysiąc rodzin. W 2. poł. XX w. stopniowy odpływ ludności na przedmieścia spowodował spadek liczebności parafian, brakuje jednak dokładnych danych na ten temat. W 1994 r. decyzją wiernych przeniesiono siedzibę parafii do północno-zachodniej części miasta.POLISH CATHEDRALS Tom I, strony 355-366


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×