PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: WISCONSIN   MIASTO: Milwaukee

Parafia św. Wincentego a Paulo w Milwaukee
St Vincent de Paul Parish, Milwaukee

Parafia pw. św. Wincentego a Paulo była czwartą polską parafią w Milwaukee i trzecią w południowej części miasta (→ Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika), która z biegiem czasu zyskała miano polskiej dzielnicy.

W latach 80. XIX w. wobec wzmożonego napływu Polaków do Milwaukee funkcjonujące dotychczas parafie św. Stanisława i św. Jacka zaczęły zmagać się z problemem przeludnienia. Erygowanie kolejnej polskiej wspólnoty w mieście było odpowiedzią na obawy przed wynarodowieniem parafian Jackowa, którzy z powodu jego przeludnienia mogliby przenieść się do nowo organizowanej niemieckiej parafii św. Wawrzyńca. Staraniem ks. Wincentego Lewandowskiego i za zgodą proboszcza kościoła św. Jacka, ks. Hyacintha Gulskiego, w 1888 r. przystąpiono do utworzenia wspólnoty dla 200 rodzin zamieszkujących południowo-zachodnią część Milwaukee. Na patrona parafii wybrano św. Wincentego a Paulo, zaś obowiązki pierwszego proboszcza i organizatora nowej wspólnoty powierzono ks. Lewandowskiemu. Parafię erygowano kanonicznie 13 sierpnia 1888.

Zabudowania parafialne wzniesiono na rogu Mitchell St. i 16th Ave. (obecnie South 21st St.), 2 km na zachód od kościoła św. Stanisława i 1,5 km na północny zachód od kościoła św. Jacka. W 1908 r. terytorium parafii uległo zmniejszeniu wobec powstania 1 km na południe od kościoła parafii św. Wojciecha. W latach 20. erygowana została kolejna polska wspólnota – pw. św. Barbary, znajdująca się 2 km na południowy zachód. Terytorium parafii od jej wezwania określano mianem Wincentowa.

Pierwotną społeczność parafii tworzyła ludność głównie z zaboru pruskiego, uciekająca przed Kulturkampfem, w momencie powstania parafii w 1888 r. liczyła 200 rodzin. W pierwszej dekadzie XX w. ich liczba wynosiła 700, a w latach 30. – 1700. Jednakże z powodu odpływu parafian do dwóch nowych pobliskich wspólnot – św. Barbary i św. Ignacego, populacja parafii uległa zmniejszeniu. W latach 50. i 60. na skutek budowy biegnącej w pobliżu trasy Interstate wielu wiernych opuściło tereny parafii. Ich miejsce zajęły osoby afroamerykańskiego i latynoamerykańskiego pochodzenia. Brakuje danych na temat liczebności parafian w tych oraz późniejszych dekadach.

Zmiany etniczne i postępująca amerykanizacja sprawiły, że z biegiem lat parafia zatraciła swój polski charakter.POLISH CATHEDRALS Tom I, strony 43-54


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×