PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Michigan   MIASTO: Detroit

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Detroit
St Stanislaus Bishop and Martyr Parish, Detroit

Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika powstała we wschodniej części polskiej dzielnicy w Detroit, zwanej Poletown, dla osób zamieszkujących północne jej rejony i graniczące z miejscowością Hamtramck.

8 lipca 1898 powołano komitet organizacyjny, którego działaniom patronował proboszcz parafii św. Jozafata (→). Zakupił na potrzeby przyszłej parafii budynek dawnego luterańskiego zboru mieszczącego się na rogu Dubois St. i Medbury St. Pierwszym proboszczem został ks. Franciszek Gzella. Parafia została oficjalnie erygowana 12 lipca 1898 i uroczyście poświęcona 31 lipca 1898.

Kościół św. Stanisława został wzniesiony 1,5 km na północ od parafii św. Wojciecha (→). W 1907 r. kilkaset metrów na południowy wschód powstał kościół św. Jacka (→). Wtedy też ostatecznie ustalono granice wspólnoty św. Stanisława, które przebiegały: od północy – Newton Ave., od wschodu – Grand Boulevard, Mitchell St., Grand Ave., od południa – Frederick St., Ferry, Hendrie St., od zachodu – Dequindre St. Terytorium parafii od jej wezwania nazywano Stanisławowem. W 1919 r. 0,5 km na północ powstała parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. W wyniku reorganizacji diecezji parafia została zamknięta w 1989 r., a w 1995 r. budynek kościoła zakupiła wspólnota Promise Land Missionary Baptist Church.

W momencie utworzenia parafia liczyła 40 rodzin, których liczba szybko wzrosła w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, kiedy do wspólnoty dołączyły osoby z zaboru rosyjskiego uciekające przed wcieleniem do wojska. W 1905 r. do parafii należało 700 rodzin, w 1911 r. – ponad 1400. W latach 40. populacja parafii osiągnęła liczbę 4000 rodzin, jednak w kolejnej dekadzie rozpoczął się stopniowy odpływ wiernych spowodowany przez budowę drogi szybkiego ruchu I-94, której trasa biegła przez środek terytorium parafii, co wymusiło zburzenie wielu domów. Na dalsze zmniejszenie się liczby wiernych i degradację okolicy w latach 80. miała wpływ budowa fabryki samochodów General Motors w pobliskim Hamtramck. W ostatnim roku funkcjonowania parafia liczyła 260 rodzin.POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 89-100


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×