PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Wisconsin   MIASTO: Milwaukee

Parafia św. Kazimierza w Milwaukee
St Casimir Parish, Milwaukee

Parafia pw. św. Kazimierza powstała w północnej części miasta, w dzielnicy Riverwest położonej w zakolu Milwaukee River, gdzie Polacy osiedlali się od lat 80. XIX w. Było to miejsce zindustrializowane, a dominującą grupę etniczną stanowili Niemcy. Polacy zamieszkujący południe Riverwest, określali ten teren położony za usypanym zbiornikiem retencyjnym jako „Zagóra”.

Inicjatorami i założycielami parafii byli Polacy zamieszkujący północno-zachodnią część parafii św. Jadwigi (→), jedynej polskiej parafii w północnej części miasta. Uczęszczanie do kościoła i szkoły utrudniała nie tylko znaczna odległość, ale też konieczność przekraczania rzeki Milwaukee. Ponadto parafia ta i szkoła były do tego stopnia przepełnione, że przedstawiciele ok. 300 rodzin po interwencji u abpa Fredericka Katzera otrzymali od niego zezwolenie na utworzenie własnej wspólnoty. Jej organizatorem został ks. Idzi Tarasiewicz. 11 września 1893 odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym wybrano miejsce pod budowę kościoła, a także patrona – św. Kazimierza Królewicza.

Zabudowania parafialne powstały pomiędzy ulicami Clarke, Bremen i Weil, 1,5 km na północ od parafii św. Jadwigi. W 1907 r. 1 km na północ została utworzona parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Okolice kościoła od jego wezwania nazywano Kazimierzowem.

W momencie utworzenia populacja parafii liczyła 300 rodzin i ich liczba lawinowo rosła w związku ze stałym napływem Polaków do miasta. W ciągu pierwszego roku ludność parafii wzrosła dwukrotnie. W 1902 r. na terenie Kazimierzowa mieszkały 824 rodziny, w 1903 – 700 rodzin. Brakuje danych na temat liczebności parafian w kolejnych latach, wiadomo jednak, że przeludnienie doprowadziło do podziału wspólnoty św. Kazimierza i powstania parafii Matki Boskiej Częstochowskiej.

Po II wojnie światowej liczebność parafii zaczęła spadać w rezultacie powojennego trendu odpływu ludności na przedmieścia. Miejsce Polaków stopniowo zajmowali wierni niepolskiego pochodzenia, od lat 60. XX w. głównie latynoamerykańskiego, oraz studenci uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee. Sytuacji tej sprzyjała przebudowa centrum miasta, w wyniku której mieszkańcy przenosili się do północnych dzielnic, w tym Riverwest. W 1987 r. zaprzestano odprawiania mszy w jęz. polskim.

W związku ze znacznym spadkiem liczby wiernych, w 2003 r. decyzją władz archidiecezji połączono parafie św. Kazimierza i Matki Boskiej Częstochowskiej w Our Lady of Providence.POLISH CATHEDRALS Tom I, strony 73-86


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×