PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Illinois   MIASTO: Chicago

Parafia św. Michała Archanioła w Chicago
St Michael the Archangel Parish, Chicago

Parafia pw. św. Michała Archanioła została założona w południowej części Chicago, włączonej w 1889 r. w obręb miasta. Zasiedlali ją robotnicy okolicznych stalowni. Północno-wschodnia część South Chicago zamieszkana przez Polaków zwana była „kierzkami” (the Bush), ze względu na porastającą ją gęstą roślinność i brak miejskiej infrastruktury.

W 1883 r. 23 wiernych parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (→) zorganizowało Towarzystwo św. Michała Archanioła (W. Przybyliński, Jan Szóstakowski, Jan Chemma, Hubert Kosiński, M. Liebner, J. Woźniak, M. Trafas, R. Przybyliński, A. Staszkiewicz). Jego celem było powołanie nowej wspólnoty, z powodu przepełnienia kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, jak i znacznej odległości, którą musieli pokonywać wierni zamieszkujący południowy brzeg jeziora Michigan. Ówczesny proboszcz ks. Michał Pyplatz (Pyplacz) poparł ten projekt. W 1889 r. Towarzystwo, liczące już ponad 65 osób, kupiło chorągiew, która do czasu zorganizowania parafii była przechowywana w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1891 r. staraniem członków przyszłej wspólnoty zakupiono grunt pod kościół między Bond St. i Ontario Ave. od firmy Louis A. Frey, po uprzednim otrzymaniu zgody od abpa Patricka Feehana na utworzenie nowej oraz ks. Pyplatza na podział parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. W 2019 r. decyzją władz archidiecezji parafia św. Michała Archanioła została połączona z parafią Niepokalanego Poczęcia NMP (→).

Budynki parafialne wspólnoty św. Michała Archanioła zostały zlokalizowane przy E 83rd St. i South Shore Drive, 1,5 km na północ od kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Parafia swym zasięgiem objęła wszystkich Polaków zamieszkujących w północno-wschodniej części dzielnicy. Liczebność parafian szybko wzrastała, do tego stopnia, że pojawił się projekt utworzenia trzeciej parafii w South Chicago. Do jego realizacji doszło w 1910 r., gdy erygowana została parafia pw. św. Marii Magdaleny. Okolice kościoła św. Michała Archanioła od jego tytułu nazywano Michałowem.

W roku powstania parafia liczyła ok. 300 rodzin. Pod koniec XIX w. było to ok. 8000 osób. Liczebność wiernych szybko rosła i w 1910 r. wynosiła 1200 rodzin i 1700 osób samotnych, w 1917 – 2045 rodzin i ponad 900 osób samotnych, w 1920 – ponad 2000 rodzin, zaś w 1967 r. – 1900 rodzin.POLISH CATHEDRALS Tom I, strony 235-250


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×