PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Michigan   MIASTO: Hamtramck

Parafia św. Floriana w Hamtramck
St Florian Parish, Hamtramck

Hamtramck jest autonomiczną miejscowością, enklawą otoczoną terytorium Detroit. Na początku XX w. był to niezurbanizowany teren, stopniowo zasiedlany przez Polaków ze względu na prężnie rozwijający się przemysł samochodowy. Z czasem Polacy wyparli z Hamtramck ludność niemiecką, stając się dominującą grupą etniczną.

Przed powstaniem parafii Polacy z Hamtramck uczęszczali do kościoła św. Stanisława (→) w Detroit, jednak wraz z rozrostem tej społeczności konieczne stało się zorganizowanie nowej wspólnoty. W 1907 r. pod kierunkiem wyznaczonego przez władze archidiecezji ks. Bernarda Żmijewskiego powołany został komitet reprezentujący kilkadziesiąt polskich rodzin, w skład którego weszli: Jakub Rygiel, Franciszek Piątkowski, Józef Baliński, Jakub Deliński i August Wesserling. Pierwsza msza została odprawiona 25 października 1907 w wynajętym budynku (sklep obuwniczy) przy Joseph Campau i Berres Ave. w Hamtramck oraz na poddaszu domu jednego z parafian.

Kościół zlokalizowano przy Joseph Campau Ave. i Lehman St. (obecnie Poland i St Florian St.) na podarowanej przez parafian działce, 3 km na południowy wschód od kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W 1917 r. 1,5 km na północny wschód zorganizowano drugą polską parafię w Hamtramck – pw. Matki Bożej Królowej Apostołów. W 1920 r. 800 m na północ powstała parafia pw. św. Władysława, początkowo jako filia św. Floriana. Okolice kościoła św. Floriana od jego tytułu nazywano Florianowem.

W momencie utworzenia parafii jej społeczność tworzyły 74 rodziny, w 1916 r. ich liczba wynosiła 1800. W połowie lat 20. była drugą największą parafią w archidiecezji liczącą 10 tys. osób. Populacja Hamtramck w tamtym czasie wynosiła 50 tys. osób, z czego większość stanowili Polacy. W latach 30. do parafii należało 1500 rodzin. Po II wojnie światowej na Florianowie zalazły schronienie tzw. Displaced Persons z Polski. Od połowy lat 50. XX w. nastąpił powolny odpływ wiernych; przybycie ludności pochodzenia bangladeskiego, pakistańskiego i arabskiego spowodowało zmianę struktury etnicznej parafii. W latach 80. Florianowo liczyło 1600 rodzin. W tym czasie do parafii przybyli nowi wierni – emigranci z Polski oraz przedstawiciele wielu innych narodowości. Mimo drastycznej zmiany w składzie etnicznym miasta, parafia św. Floriana stanowi obecnie drugą największą polską wspólnotą w metropolii Detroit, duszpasterstwo prowadzone jest w języku polskim i angielskim.POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 139-158


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×