PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Michigan   MIASTO: Detroit

Parafia św. Jana Kantego w Detroit
St John Cantius Parish, Detroit

Parafia pw. św. Jana Kantego powstała w Delray, południowo-zachodniej części Detroit włączonej do miasta w 1906 r. Była to dzielnica przemysłowa, w której dominowały Solvay Process Company, Michigan Malleable Iron Company, the Michigan Carbon Company, elektrownia Detroit Edison; huty, stalownie, kopalnia soli, zakłady przemysłu metalurgicznego, w latach późniejszych samochodowego. Zamieszkiwali ją głównie Węgrzy, Słowacy, Polacy i Ormianie.

Przed powstaniem parafii Polacy uczęszczali do odległego kościoła św. Franciszka. Ze względu na tę odległość i wobec powiększania się grupy wiernych w dzielnicy, w 1900 r. wysłali oni do biskupa petycję o powołanie nowej parafii. W 1902 r. pod kierownictwem proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu (→), ks. Feliksa Kieruja, przystąpiono do organizowania kolejnej wspólnoty w południowych granicach. W kwietniu 1902 r. parafianie zakupili 9 działek przy Harbaugh St.

Parafia, której centrum położone było przy Harbaugh St. (wcześniej McGregory St. i Pulaski St.), znajdowało się 12 km na południowy zachód od parafii św. Wojciecha (→) i 6 km na południe od parafii św. Franciszka, w pobliżu kościołów węgierskich. W 1924 r. 5 km na południowy zachód utworzono słowacką parafię św. Andrzeja i Benedykta. Początkowo teren ten był słabo zaludniony, niezurbanizowany i bagnisty, z czasem powstało wiele zakładów i punktów usługowych należących do Polaków. Okolice kościoła św. Jana Kantego od jego tytułu nazywano Kantowem.

Na początku XX w. polska społeczność w Delray liczyła 38 rodzin, w 1902 r. – ok. 90. W 1918 r. do parafii zapisanych było ok. 3000 osób. Brakuje danych na temat populacji parafii w kolejnych dekadach, wiadomo jednak, że stale rosła w odpowiedzi na pojawianie się miejsc pracy w nowo powstałych fabrykach.

Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Delray w latach 40., która wymusiła wyburzenie części dzielnicy, zapoczątkowała proces migracji mieszkańców na przedmieścia. Wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza, rozbudowa systemu oczyszczalni i budowa trasy szybkiego ruchu Interstate 75 w kolejnych dekadach oraz wysoki wskaźnik przestępczości doprowadziły do wyludnienia tych terenów. W latach 70. do parafii należało 600 rodzin, w latach 80. – 425, głównie polskiego pochodzenia. Na początku XXI w. społeczność parafialną tworzyło 167 rodzin. W 2007 r. kościół został zamknięty z powodu niewielkiej liczby wiernych, braku księży i trudności finansowych.POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 101-106


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×