PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Illinois   MIASTO: Chicago

Parafia św. Wojciecha w Chicago
St Adalbert’s Parish, Chicago

Parafia pw. św. Wojciecha powstała w Lower West Side, której granice wyznaczały: od wschodu i południa – Chicago River, od zachodu i północy linia kolejowa Burlington Northern. Od połowy XIX w. była zasiedlana przez pracowników fabryk różnego rodzaju, zakładów przemysłu drzewnego i mięsnego. Polacy zajmowali północną część dzielnicy – Pilsen, zdominowaną przez Czechów, których stopniowo wypierali wykupując ich posiadłości.

Z powodu braku polskiego kościoła Polacy zamieszkujący Lower West Side uczęszczali do pobliskiej parafii czeskiej św. Wacława, gdzie proboszczem był ks. Józef Molitor, lub do odległego ponad 5 km kościoła pw. św. Stanisława Kostki (→), który w tym czasie był jedyną działającą polską parafią w Chicago. Przy czeskim kościele Polacy zorganizowali Towarzystwo św. Wojciecha, którego celem było powołanie nowej parafii. W 1873 r. Towarzystwo zakupiło 4 działki na rogu 17th i Paulina St. Komitetowi organizacyjnemu (Franciszek Szymański, Leon Łasiński, Piotr Fruzyna, Szymon Fruzyna, Jakub Lella) pomagał ks. Molitor.

Zabudowania parafialne zlokalizowano przy 17th i Paulina St., w granicach parafii terytorialnej św. Piusa. Okolice kościoła od jego tytułu nazywano Wojciechowem. Na przełomie 1887 i 1888 r. parafia przechodziła kryzys z powodu nieporozumienia wśród niektórych towarzystw (Towarzystwo Imienia Jezus) i księży, podczas zebrań konieczne były interwencje policji. Konflikt doprowadził do założenia przez część niezadowolonych wiernych odrębnej wspólnoty św. Kazimierza (→) w zachodniej części Wojciechowa..

W 1902 r. na skutek znacznego przyrostu liczby wiernych w dzielnicy utworzona została kolejna parafia polska – pw. św. Anny oraz St Mary of Czestochowa w Cicero (Hawthorne) (→ Parafia Matki Bożej Częśtochowskiej w Cicero)..

W 2016 r. Wojciechowo zostało połączone z parafią św. Pawła w ramach akcji archidiecezjalnej Renew My Church.

Parafia w momencie założenia liczyła ok. 50 rodzin. W ciągu kilku lat liczba ta rosła i w 1878 r. wynosiła 200 rodzin. Na przełomie wieków parafia św. Wojciecha była drugą największą polską parafią w Chicago, licząc ponad 8000 osób, w 1901 r. – 12 tys. wiernych.

W 1910 r. w parafii mieszkało 2300 rodzin i 1500 osób samotnych, aktywnie działało ponad 60 towarzystw, a w 1922 – ponad 3000 rodzin.

W latach 60. i 70. skład etniczny parafii uległ zmianie w wyniku napływu do dzielnicy wiernych pochodzenia meksykańskiego i odpływu osób pochodzenia europejskiego, co było podyktowane zamknięciem wielu fabryk dających zatrudnienie na tym terenie. W połowie lat 70. liczebność parafian wynosiła 575 rodzin pochodzenia polskiego i meksykańskiego. W latach 80. do parafii przybyli imigranci z Polski, którym ówczesny proboszcz udzielił gościny w budynku dawnego konwentu. W 1990 r. wierni z zamkniętej parafii św. Wita zostali włączeni do wspólnoty Wojciechowa.POLISH CATHEDRALS Tom I, strony 131-144


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×