PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Illinois   MIASTO: Chicago

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chicago
Immaculate Conception Parish, Chicago

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powstała w Ainsworth, przed włączeniem miejscowości do miasta Chicago w 1889 r. jako South Chicago. Napływająca tam ludność znajdowała zatrudnienie w stalowniach (m.in. Iron and Steel Company, Illinois Steel, North Chicago Rolling Mill Company), które czyniły z South Chicago lidera produkcji stali w Stanach Zjednoczonych przez kilka dekad. Centrum dzielnicy była Commercial Ave. i 92nd St., gdzie znajdowały się sklepy, banki i inne przedsiębiorstwa usługowe.

W 1881 r. 30 polskich rodzin, pracujących w pobliskich stalowniach i hutach żelaza, zamieszkujących przy 88th St. i Commercial Ave. na terenie Ainsworth skupiło się w St. Vincent’s Benevolent Society. Z uwagi na fakt, że pokonanie ok. 21 km do najbliższej polskiej parafii św. Stanisława Kostki (→) zajmowało 3 godziny, narodziła się idea zorganizowania parafii na terenie South Chicago, którą poparł abp Patrick Feehan. Uformował się komitet organizacyjny (w składzie Albert Jankowski, Stanisław Tyma, Peter Strzyzewski, Jan Kaminski, Chrysostom Kozubski), który przystąpił do zbierania potrzebnych funduszy. W tym czasie teren przyszłej parafii zamieszkiwało już 70 polskich rodzin. 19 grudnia 1881 zakupiono działkę pod budynki parafialne zajmującą południowo-zachodni róg 88th St. i Houston Ave.

26 grudnia 1881 w pobliskim kościele św. Patryka została odprawiona pierwsza msza dla nowej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP.

Ks. Jan Radziejewski 26 czerwca 1882 podpisał w imieniu biskupa kontrakt z Calumet and Chicago Canal and Dock Company na działkę ziemi przy 88th St. i Commercial Ave.; komitet organizacyjny tworzyli: przewodniczący – Stanisław Tyma, sekretarz – Marcin Graja, skarbnik – Jan Krygowski, a ponadto obecni byli obywatele: Kazimierz Bożymowski, Jan Pajkowski, Jan Kaczała, Jan Kamiński, Jan Kusz, Szymon Kamiński, Marcin Tyma i Piotr Ścieżewski.

Centrum parafii mieściło się na rogu 88th St. i Commercial Ave. Jej obszar zwano Niepokalanowem i do czasu utworzenia kolejnych polskich wspólnot na tym terenie obejmowała wszystkich Polaków zamieszkujących South Chicago. Z uwagi na odległość od kościoła Niepokalanego Poczęcia oraz konieczność pokonywania torowiska w drodze do niego, w 1892 r. utworzona została kolejna polska parafia w dzielnicy – pw. św. Michała Archanioła (→), zajmująca południowo- wschodnią część rozległego terytorium parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. W latach 20. społeczność polska w South Chicago nadal powiększała się, w związku z czym w 1928 r. kilkaset metrów na zachód od kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP powstała kolejna parafia – pw. św. Bronisławy. W 2019 r. decyzją władz archidiecezji została połączona z parafią św. Michała Archanioła.

U początków parafii jej społeczność stanowiło 70 rodzin. W latach 90. XIX w. liczyła 1100 rodzin, które brały czynny udział w jej życiu, o czym świadczy liczba towarzystw i organizacji zakładanych w tym czasie przez wiernych. Rozwój liczebny polskiej społeczności nie ustawał w kolejnych latach. Polacy znajdowali zatrudnienie w pobliskich fabrykach, osiedlając się w ich pobliżu. W 1905 r. na terenie parafii żyło 6000 wiernych. Nie ma natomiast danych na temat liczebności parafian w latach 20. i 30., choć należy przypuszczać, że była wysoka, biorąc pod uwagę fakt powstania parafii św. Bronisławy w wyniku rozrostu polskiej społeczności w dzielnicy.

W związku z postępującą amerykanizacją kolejnych pokoleń parafian, w 1942 r. wprowadzono również mszę po angielsku dla potomków emigrantów niemówiących już w języku przodków. W latach 70. XX w. do parafii należało ponad 1500 rodzin, do szkoły uczęszczało ok. 260 dzieci. W latach 80. masowo napłynęła hiszpańskojęzyczna ludność, stąd też rozpoczęto sprawowanie mszy w trzech językach. W 1984 r. z powodu zmian wprowadzanych przez władze archidiecezji, weszła w skład Parish Cooperative in South Chicago (St Joseph w Saginaw, Mary Magdalene, St Patrick, St Peter and Paul) pięciu parafii, które dla wzmocnienia katolickiej społeczności na tym terenie podejmowały wspólne przedsięwzięcia (m.in. wydawanie wspólnego biuletynu). Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP uniknęła likwidacji w 1986 r., kiedy decyzją władz archidiecezji zamknięto trzy kościoły w South Chicago ze względu na małą liczbę wiernych.POLISH CATHEDRALS Tom I, strony 145-158


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×