PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Illinois   MIASTO: Chicago

Parafia św. Młodzianków w Chicago
Parafia św. Młodzianków w Chicago

Parafia pw. św. Młodzianków była dziewiętnastą polską wspólnotą utworzoną w Chicago w 1905 r., zlokalizowaną w Polish Downtown, w północno-zachodniej części miasta (West Town), 800 m na południe od parafii pw. Świętej Trójcy (→). Na początku XX w. teren przyszłej parafii zamieszkiwany był przez Niemców, Szwedów i Norwegów oraz niewielką społeczność polską, która uczęszczała do położonego nieopodal kościoła pw. św. Bonifacego lub św. Jana Kantego (→). Polacy stopniowo wyparli przedstawicieli innych narodowości.

Napływ nowych mieszkańców do polskiej dzielnicy wymógł na władzach archidiecezjalnych budowę kolejnej parafii, obok św. Stanisława Kostki (→) i Świętej Trójcy na terenie Polish Downtown. W związku z tym ks. Franciszek Lange został upoważniony przez abpa Jamesa E. Quigleya do nabycia kościoła i budynków parafialnych (szkoła i plebania) przy Superior St. i Bishop St. od niemieckiego kościoła luterańskiego St John Evangelical Lutheran Church wybudowanego w 1867 r. Zakup wsparł proboszcz parafii św. Jozafata (→), ks. Jan Lange i ks. Paweł Rhode. Zadanie zorganizowania nowej parafii dla 300 zamieszkujących okolicę rodzin, która początkowo miała zostać poświęcona św. Florianowi, otrzymał ks. Jan Zwierzchowski. 15 października 1905 odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne przyszłych parafian z proboszczem Zwierzchowskim, który tydzień później w zamienionej na tymczasową kaplicę szkole odprawił pierwszą mszę dla nowej wspólnoty, z uwagi na fakt, że umowa z dotychczasowym właścicielem stanowiła, iż budynek przeznaczony na kościół zostanie udostępniony w grudniu.

Początkowo terytorium stanowiły zabudowania parafialne przy Superior St. i Bishop St. (Bickerdike), z czasem powiększano własność parafii dokupując kolejne działki przy Superior St. Teren parafii od jej tytułu nazywano Młodziankowem. W sąsiedztwie działały inne etniczne parafie: irlandzka St Columbkille i włoska Santa Maria Addolorata. W 1975 r. władze archidiecezji zmieniły charakter parafii z etnicznej na terytorialną w wyniku likwidacji sąsiedniej parafii St Columbkille.

Początkowo społeczność parafii stanowiły 144 rodziny; po pół roku funkcjonowania liczyła już 196 rodzin i 76 osób samotnych. W tym samym czasie działało 10 towarzystw. Napływ parafian został spowodowany budową parku przy Chicago Ave. W 1908 r. istniało 800 rodzin, w 1910 – 1200 rodzin i 25 towarzystw, w 1912 – 1500 rodzin. W latach 20. XX w. liczba parafian przekroczyła 9000 osób, zaś w latach 30., mimo kryzysu ekonomicznego – 12 tys. osób. W 1942 r. parafia liczyła 2800 rodzin.

Lata 50. XX w. to dla parafii św. Młodzianków czas zmian etnicznych na skutek budowy Kennedy Expressway – zaczął się odpływ Polaków i osób polskiego pochodzenia, których miejsce stopniowo zajmowali Latynosi. Młodziankowo podzieliło tym samym los innych parafii w Polish Downtown.

W latach 70. i 80. liczba parafian powoli zmniejszała się, podobnie jak społeczność polska w parafii, ustępując miejsca wiernym pochodzenia afroamerykańskiego i latynoskiego. W związku z tym wprowadzono msze w trzech językach: polskim, hiszpańskim i angielskim, a w kościele obok obrazu Matki Bożej Częstochowskiej umieszczono obraz Matki Bożej z Guadalupe. W 1990 r. z uwagi na wieloetniczność parafian mottem parafii ogłoszono cytat z Księgi Izajasza: „My House is a House of Prayer for all Peoples” („dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”). Ze względu na spadek liczby parafian nad wspólnotą zawisło ryzyko zamknięcia kościoła. Młodziankowo uniknęło likwidacji w ramach przeprowadzanej przez archidiecezję reorganizacji, a w 1990 r. jego szeregi zasilili hiszpańskojęzyczni parafianie z zamkniętej wspólnoty św. Bonifacego. Wydarzenie to upamiętnia figura św. Bonifacego we wnętrzu kościoła. Brakuje danych dotyczących liczebności parafian w tym okresie.POLISH CATHEDRALS Tom I, strony 315-326


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×