PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Pensylwania   MIASTO: Filadelfia

Parafia św. Jana Kantego w Filadelfii
St John Cantius Parish, Philadelphia

Parafia pw. św. Jana Kantego, trzecia polska parafia w Filadelfii, powstała w dzielnicy Bridesburg położonej nad rzeką Delaware, której granice stanowią niewielka rzeka Frankford Creek i sąsiednie dzielnice, m.in. Frankford i Port Richmond (od zachodu), 12 km na północ od centrum miasta. W XIX w. Bridesburg pod względem etnicznym zdominowany był przez Niemców i Irlandczyków.

Pod koniec lat 80. XIX w. teren w dzielnicy Bridesburg i Frankford pomiędzy rzeką Delaware, torami kolei Pensylwania, cmentarzem St Peter i polami zamieszkiwało 90 rodzin, których członkowie byli pracownikami okolicznych fabryk narzędzi, produktów chemicznych, powozów, garbarni. Uczęszczali do położonej 6,5 km na północny wschód w dzielnicy Fishtown parafii pw. św. Wawrzyńca, pokonując tę odległość pieszo lub konnym tramwajem.

W działającej w tej społeczności 176. grupie Związku Narodowego Polskiego, założonej w 1891 r., narodziła się idea zorganizowania nowej parafii dla tego terenu. Powołano komitet ze Stanisławem Wiśniewskim na czele, którego wspierali Andrzej Petner i Kazimierz Kędziora. W maju 1892 r. komitet udał się do abpa Patricka Johna Ryana, który udzielił zgody na utworzenie polskiej parafii, gdy w archidiecezji będzie polski ksiądz. W oczekiwaniu na duszpasterza komitet rozpoczął zbieranie datków na budowę kościoła. Wysiłki Polaków wspierał proboszcz okolicznego kościoła niemieckich katolików, ks. Ernest Deham. We wrześniu 1892 r. ks. Marian Kopytkiewicz, który przez kilkanaście tygodni administrował parafią św. Stanisława Biskupa i Męczennika, został mianowany proboszczem i organizatorem nowej parafii. 2 października 1892 w wydzierżawionym budynku dawnego niemieckiego kościoła katolickiego pw. Wszystkich Świętych przy Edgemont St. i Buckius St. została odprawiona pierwsza msza dla parafian św. Jana Kantego.

Parafia obejmowała Polaków zamieszkujących dzielnice Bridesburg i Frankford. Zabudowania parafialne zlokalizowano przy 4415 Almond St. W 1893 r. teren rozszerzono o kolejne 8 działek przy Thompson St. i Almond St., w 1908 r. działki jeszcze dokupiono. W momencie powstania pierwszego kościoła terytorium parafii było puste, w dużym oddaleniu od osiedli.

W 1911 r. część parafian z Frankford rozpoczęła starania o zorganizowanie drugiej polskiej parafii w dzielnicy. Wobec odmowy arcybiskupa utworzyli wspólnotę niezależną pw. św. Walentego, ok. 800 m na północ od kościoła św. Jana Kantego. W wyniku reform archidiecezji, w 2013 r. połączono parafię św. Jana Kantego z parafią Wszystkich Świętych.

Początkowo parafianie zamieszkiwali dzielnice Frankford i Bridesburg lub też byli rozproszeni wśród innych narodowości. W latach 90. XIX w., kiedy ustała migracja z zaboru pruskiego, rozpoczął się napływ ludzi z Galicji, przez co populacja parafii zwiększała się. W 1891 r. do wspólnoty przynależało 400 osób, w 1898 – 450 rodzin. Brakuje danych mówiących na temat liczebności parafian w latach późniejszych, z wyjątkiem roku 1937, kiedy w parafii było 1520 rodzin.POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 371-386


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×