PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Nowy Jork   MIASTO: Cleveland

Parafia św. Jana Kantego w Cleveland
St John Cantius Parish, Cleveland

Parafia pw. św. Jana Kantego powstała w zachodniej części Cleveland, po zachodniej stronie rzeki Cuyahoga, w dzielnicy Tremont, w której dominowały zakłady przemysłowe, m.in. stalownie i rafinerie – Standard Oil Co. i Grasseli. Polacy osiedlali się tam od lat 80. XIX w., obok Niemców, Irlandczyków, Greków i Syryjczyków. Było to trzecie największe polskie osiedle w mieście, określane od wezwania kościoła Kantowem.

Zgody na utworzenie parafii udzielił bp Ignatius Horstmann w 1898 r., mimo że grupa Polaków w Tremont była wówczas niewielka i liczyła ok. 150 rodzin. Znaczne oddalenie od innych polskich kościołów położonych na drugim brzegu rzeki oraz stale powiększająca się polska społeczność były decydującymi czynnikami przy erygowaniu nowej wspólnoty. Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii został ks. Hipolit Orłowski. W początkowej fazie istnienia parafii nabożeństwa sprawowano w dawnej zajezdni tramwajowej przy Professor Ave. i College Ave.

Zabudowania parafialne powstały przy College Ave., 8 km na południowy zachód od kościoła św. Kazimierza (→), 6 km na północny zachód od kościoła św. Stanisława. W roku 1905 zorganizowano parafie św. Barbary (4 km na południe) i św. Jadwigi (8 km na zachód, w Lakewood), a w 1906 r. po drugiej stronie rzeki parafię pw. św. Jacka. Istniały również m.in. parafie św. Augustyna i św. Michała oraz kościoły prawosławne. W 1913 r. na terenie Kantowa powstała pierwsza parafia Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Cleveland pw. Najświętszego Serca Jezusa.

W momencie utworzenia parafii należało do niej 150 rodzin. Ich liczba szybko rosła i w 1908 r. wynosiła 400 rodzin, a w 1917 – 700. W 1939 r. wspólnotę tworzyło ok. 7000 osób (1800 rodzin), co czyniło ją drugą największą parafią w diecezji. W 1945 r. grupa wiernych zmniejszyła się do 1600 rodzin, by pod koniec lat 40. osiągnąć liczbę 2000. Od lat 50. rozpoczął się powolny odpływ ludności z terenów Kantowa spowodowany m.in. budową trasy szybkiego ruchu I-71. W 1969 r. do parafii należało 695 rodzin. Brakuje danych dotyczących kolejnych dekad. Obecnie społeczność parafialną tworzy ponad 400 rodzin.POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 313-328


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×