PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Michigan   MIASTO: Detroit

Parafia św. Jozafata w Detroit
Josaphat Parish, Detroit

Parafia pw. św. Jozafata, trzecia polska parafia w Detroit, powstała w Poletown (→ Parafia św. Wojciecha w Detroit), dzielnicy we wschodniej części miasta, sąsiadującej od wschodu z miejscowością Hamtramck.

W 1889 r. na skutek przeludnienia parafii św. Wojciecha władze diecezji zdecydowały o konieczności zorganizowania nowej wspólnoty dla Polaków. Do realizacji tego zadania został wyznaczony ks. Kazimierz Rochowski, który przewodniczył zebraniu przyszłych parafian w hali św. Wojciecha, na którym powołano komitet parafialny w składzie: Tomasz Żółtowski, Stanisław Kabaciński, Juliusz Kosecki, Tomasz Główny, Józef Nowakowski.

Zabudowania parafialne zlokalizowano przy Hastings St. i Fremont (Canfield) St., w odległości kilometra od kościoła św. Wojciecha. W 1893 r. pomiędzy wspólnotami powstała niezależna parafia pw. Najsłodszego Serca Maryi (→), którą po kilku latach włączono do struktur archidiecezjalnych.

Kościół zbudowano w pobliżu miejsca bitwy, jaka rozegrała się w 1763 r. podczas powstania Pontiaca pomiędzy Indianami a Brytyjczykami (Battle of Bloody Run).

W 2013 r. z połączenia wspólnot św. Jozafata, św. Józefa i Najsłodszego Serca Maryi utworzono parafię Mother of Divine Mercy (Matki Miłosierdzia Bożego). Okolice kościoła św. Jozafata od jego tytułu nazywano Jozafatowem.

W momencie powołania parafia liczyła kilkaset rodzin, dwa lata później, w 1891 r. było ich 600, a w pierwszej dekadzie XX w. – 1000.

W latach 40. do parafii zaczęła napływać ludność afroamerykańska. Wierni polskiego pochodzenia, którzy wyemigrowali na przedmieścia, nadal uczęszczali do wspólnoty św. Jozafata, pokonując często znaczne odległości, mimo że proces wyludniania się parafii zapoczątkowany od wczesnych lat 40., postępował nadal, wywołany powstaniem w jej sąsiedztwie fabryk samochodów, trasy szybkiego ruchu oraz centrum medycznego, pod którego budowę zburzono wszystkie domy znajdujące się w południowej części Jozafatowa, oraz niepokojami na tle etnicznym. W 1981 r. do wspólnoty dołączyła grupa wiernych z dawnej, zlikwidowanej wtedy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W połowie lat 80. społeczność Jozafatowa tworzyło 220 rodzin, z czego większość stanowiły osoby polskiego pochodzenia. W 1989 r. do parafii przynależało ok. 300 parafian.POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 45-58


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×