PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Illinois   MIASTO: Chicago

Parafia św. Kazimierza w Chicago
St Casimir Parish, Chicago

Parafia pw. św. Kazimierza powstała w Lower West Side, dzielnicy zlokalizowanej na południowy zachód od centrum Chicago. Początkowo zasiedlana była przez Niemców, Polaków i Czechów oraz przedstawicieli innych słowiańskich narodowości, pochodzących głównie z terenów monarchii austro-węgierskiej, którzy zatrudnienie znajdowali w zakładach przemysłowych różnych dziedzin usytuowanych na tym terenie. Z czasem zmienił się charakter dzielnicy, która została zdominowana przez przedsiębiorstwa handlowe i usługowe.

Parafia powstała w wyniku konfliktu na Wojciechowie (→ Parafia św. Wojciecha w Chicago) pomiędzy poszczególnymi towarzystwami, który rozpoczął się na przełomie 1887 i 1888 r. W celu załagodzenia nieporozumień proboszcz narzucił wszystkim parafialnym towarzystwom tzw. trzy punkty: umożliwienie wstępu proboszczowi na posiedzenie towarzystw z prawem przewodniczenia obradom, prawo zatwierdzania lub odrzucania nowo wybranych zarządów towarzystw przez proboszcza, prawo zatwierdzania nowych zapisów w regulaminie towarzystw przez proboszcza. Przyjęcie tych zasad było warunkiem koniecznym do dalszej działalności parafialnych stowarzyszeń. Sześć towarzystw (św. Wojciecha, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Najświętszego Imienia Jezus, Rycerze św. Kazimierza, Bractwo św. Dominika, Krakusy św. Grzegorza) odrzuciło je jednak, wywołując eskalację konfliktu z proboszczem. Przedstawiciele tych towarzystw zrzeszyli się jako Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie pod opieką Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Korony Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1888 r.

Wynikiem tej sytuacji było wykluczenie osób należących do Zjednoczenia z udziału we mszach, a w następstwie – wystąpienie 580 członków wraz z rodzinami z parafii św. Wojciecha, którzy zorganizowali własną wspólnotę ok. 4 km na zachód od Wojciechowa w 1890 r.

Zabudowania parafialne zorganizowano na rogu Whipple St. i 22nd St. (obecnie Cermak Road). Rejon parafii od jej wezwania nazywano Kazimierzowem. Początkowo terytorium to było rozległe, z czasem wyłączone z niego zostały tereny innych wspólnot – Matki Bożej Częstochowskiej w Hawthorne (1895) (→ Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero), Pięciu Braci Męczenników, częściowo parafia św. Anny. W 1906 r. rozpoczęto organizowanie nowej parafii pw. Dobrego Pasterza dla Polaków mieszkających w południowo- -zachodniej części miasta w Crawford (teren ten określano mianem „Kraków”), w znacznym oddaleniu od Kazimierzowa. W 1928 r. 800 m na wschód od kościoła św. Kazimierza powstała parafia pw. św. Romana. Centrum parafii stanowił Marshall Boulevard, północną część jej terytorium zajmował Douglas Park, przy głównej 22nd St. zlokalizowane były sklepy i przedsiębiorstwa polskie. Społeczność tworzyło wielu zamożnych Polaków, do których majątków przyczyniły się spółki budowlano-pożyczkowe (trzy na terenie parafii). Dzięki położeniu z dala od fabryk, Kazimierzowo uznawane było za najbardziej malowniczą dzielnicę polską w Chicago. Parafia sąsiadowała z parafiami innych narodowości: niemiecką św. Grzegorza, słowacką pw. Zwiastowania, czeską św. Ludmiły. W 1990 r. decyzją władz archidiecezji została połączona z pierwotnie czeską wspólnotą św. Ludmiły i przekształcona w parafię Our Lady of Tepeyac.

Na początku działalności parafia liczyła 300 rodzin (1893), w 1905 r. – 5000 osób, w 1910 – 800 rodzin. Stopniowe zmniejszanie terytorium w wyniku organizowania kolejnych wspólnot nie wpłynęło negatywnie na liczebność parafian – w 1917 r. należało do niej 2050 rodzin. Brakuje danych dotyczących populacji Kazimierzowa w latach 20.- 60. W latach 70. i 80. XX w. struktura etniczna parafii zaczęła się zmieniać, nastąpił napływ ludności latynoamerykańskiej, która wkrótce zdominowała populację dzielnicy i parafii.POLISH CATHEDRALS Tom I, strony 223-234


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×