PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Nowy Jork   MIASTO: Buffalo

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Buffalo
Assumption of the Blessed Virgin Mary Parish, Buffalo

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, trzecia polska parafia w Buffalo, została erygowana w dzielnicy Black Rock. W 1882 r. Polacy założyli na tym terenie kolonię w wyniku znacznego ich napływu do miasta. Black Rock położone w północno-zachodnich rejonach miasta, nad ujściem rzeki Niagara do jeziora Erie, jeszcze przed włączeniem do Buffalo znane było z zakładów przemysłu stoczniowego. Pierwsi polscy osadnicy pochodzili ze Śląska i Księstwa Poznańskiego, następnie z innych rejonów ziem polskich. Zatrudniani byli przy budowie kanałów, naprawie ulic, w dokach i na kolei. Na przełomie XIX i XX w. Black Rock była drugą największą polską dzielnicą w Buffalo.

Idea powołania parafii dla społeczności polskiej w Black Rock związana była z koniecznością pokonywania znacznych odległości do najbliższego kościoła pw. św. Franciszka Ksawerego, należącego do niemieckiej społeczności, a także napływem nowych osadników z ziem polskich, którzy nie znali języka niemieckiego. 30 rodzin na spotkaniu w sali parafii św. Franciszka Ksawerego zdecydowało o konieczności erygowania własnej wspólnoty. W 1888 r. zakupiono działkę budowlaną od firmy Palen and Burns, która dodatkowo przekazała 3 działki jako dar dla tworzonej polskiej społeczności. Pierwszym proboszczem został ks. Teofil Kozłowski. Parafię oficjalnie erygowano 21 listopada 1888, nadając jej wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Zabudowania parafialne zlokalizowano przy Amherst, Germain i Peter St., w odległości 9 km od polskiego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W 1920 r. z parafii pw. Wniebowzięcia NMP wyodrębniła się wspólnota św. Walentego.

W momencie powstania w 1888 r. parafia liczyła 30 rodzin. W 1914 r. populację tworzyło 9000, a w połowie lat 20. XX w. ponad 6000 wiernych. W 1930 r. 400 osób opuściło parafię przystępując do Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. W 1938 r. społeczność parafialna liczyła 1890 rodzin. W latach 60. istniało od 2100 do 2400 rodzin, co było wynikiem napływu nowych wiernych z innych zamykanych wspólnot.

Na początku XXI w. do parafii należało 758 rodzin, a w 2020 r. – 900 rodzin.POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 227-242


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×