PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Pensylwania   MIASTO: Pittsburgh

Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Pittsburghu
Immaculate Heart of Mary Parish, Pittsburgh

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi została założona na Herron Hill, wzgórzu na południowym brzegu rzeki Allegheny, w centrum Pittsburgha. Polacy osiedlali się na tym terenie od lat 80. XIX w. Ich populacja była tak duża, że zmieniono nazwę wzgórza, jak i całej dzielnicy na Polish Hill lub „na Górach”. Mieszkańcy w większości byli pracownikami pobliskich stalowni i kolei.

Polacy zamieszkujący Herron Hill w latach 90. XIX w., należący do wspólnoty św. Stanisława Kostki (→), wystąpili z inicjatywą utworzenia oddzielnej parafii na tym terenie. Powodem była konieczność pokonania torowisk kolejowych i tramwajowych, co czyniło drogę do kościoła niebezpieczną. Trudność stanowić mogła także znaczna różnica w wysokości terenu – w dzielnicy znajduje się jedno z najwyższych wzniesień miasta Herron Hill (384 m npm), natomiast Strip District położony jest w dolinie rzeki.

W 1895 r. mieszkańcy Herron Hill zrzeszeni w Towarzystwie św. Franciszka Ksawerego wyłonili komitet organizacyjny (Marcin Grzędzicki, Franciszek Szymkowski, Franciszek Rafalski, August Szramowski, Albert Hareński i Karol Dytmer), który pod kierunkiem proboszcza ks. Antoniego Jaworskiego CSSp zwrócił się do bpa Richarda Phelana z prośbą o erygowanie nowej parafii i szkoły dla ok. 400 uczniów. Proponowany tytuł parafii pw. św. Franciszka Ksawerego zmieniono na Niepokalanego Serca Maryi. Była to trzecia polska wspólnota w Pittsburghu.

Centrum parafii ulokowano na Polish Hill przy Brereton Ave., a jej tereny określano mianem Niepokalanowa. W bliskiej odległości od 1903 r. funkcjonowała protestancka wspólnota ludności macedońskiej oraz macierzysta parafia św. Stanisława Kostki na Strip District.

W 2019 r. parafia Niepokalanego Serca Maryi została włączona do grupy Shrines of Pittsburgh, powołanej w wyniku reorganizacji diecezjalnych struktur.

W momencie założenia parafii należały do niej 493 rodziny, ich liczba powoli rosła i w 1918 r. było już 1300 rodzin (6500 wiernych). Brakuje danych dotyczących kolejnych dekad. Na początku lat 70. XX w. parafia liczyła 2885 wiernych.POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 345-358


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×