PORTAL POLONII

POLISH CATHEDRALS
POLSKIE DZIEDZICTWO RELIGIJNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I MATERIALNE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

TOWARZYSTWO NAUKOWE KULSTAN USA: Michigan   MIASTO: Detroit

Parafia Najsłodszego Serca Maryi w Detroit
Sweetest Heart of Mary Parish, Detroit

Parafia pw. Najsłodszego Serca Maryi, trzecia parafia polska w Detroit, powstała we wschodniej części miasta, w polskiej dzielnicy zwanej Poletown.

Powstanie parafii jest związane z wydarzeniami, które doprowadziły do zamknięcia wspólnoty św. Wojciecha (→ Parafia św. Wojciecha w Detroit). Ks. Dominik Kolasiński, który w wyniku konfliktu z władzami diecezjalnymi został suspendowany, opuścił miasto. Po mianowaniu nowego biskupa Johna Foleya powrócił do Detroit w 1888 r. z nadzieją na rozwiązanie problemu, jednakże biskup podtrzymał stanowisko poprzednika. Ks. Kolasiński, mając poparcie wiernych, przystąpił do organizowania niezależnej od hierarchii katolickiej parafii, działającej z pominięciem prawa kanonicznego. Początkowo czynności duszpasterskie sprawował w mieszkaniu przy 907 Riopelle (miał ochrzcić ok. 600 dzieci). Rozpoczął ponadto zbieranie funduszy na budowę kościoła. Działalność tę poprzedziło otwarcie szkoły przez jego zwolenników w 1886 r. Konflikt z władzami diecezjalnymi zażegnał dopiero delegat apostolski Francesco Satolli, który wizytował Detroit w 1894 r. 18 lutego 1894 parafia została kanonicznie włączona do diecezji, zaś z proboszcza Kolasińskiego została zdjęta suspensa. Do tego czasu proboszcz wraz z parafianami byli powszechnie krytykowani tak przez władze miejskie, jak i przedstawicieli innych grup wyznaniowych.

Parafia powstała ok. 800 m od kościoła św. Wojciecha, przy Canfield Ave., oraz pół km na zachód od parafii pw. św. Józefa i św. Elżbiety (niemiecki). Terytorium parafii od jej wezwania nazywano Sercowem. W 1988 r. uniknęła likwidacji w ramach reformy administracyjnej archidiecezji. W 2013 r. w wyniku połączenia Sercowa i wspólnoty św. Jozafata (→) erygowano parafię Matki Miłosierdzia Bożego (Mother of Divine Mercy).

W momencie powstania parafia liczyła ok. 1000 rodzin, głównie ubogich, należących wcześniej do parafii św. Wojciecha. Napływ nowych wiernych w latach 90. XIX w. sprawił, że w połowie dekady liczyła 4000 rodzin, a w 1908 r. 2000 rodzin. Nie ma danych na temat populacji wiernych w kolejnych dekadach.

W połowie lat 60. XX w. w wyniku konfliktów na tle rasowym, liczebność parafian zaczęła gwałtownie spadać, do tego stopnia, że w 1975 r. na niedzielną mszę uczęszczało zaledwie 120 osób, a szkoła parafialna została zamknięta. Dzięki akcjom promującym parafię, w latach 80. liczba wiernych zwiększyła się do 270 rodzin.POLISH CATHEDRALS Tom II, strony 59-74


WYDAWNICTWO JEST DO NABYCIA WYSYŁKOWO
W KSIĘGARNI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO.
LINK DO KSIĘGARNI


POLISH CATHEDRALS - ZESTAWIENIE WEDŁUG STANÓW


COPYRIGHT

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PORTALU ZABRONIONE

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.×